Temat pracy magisterskiej z ekonomii – kryptowaluta Litecoin.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii dla wielu studentów nie jest łatwy do wybrania. W poniższym tekście przedstawimy bardzo ciekawy temat, jakim jest kryptowaluta Litecoin. Nie bez powodu mówi się, że jeśli Bitcoin to cyfrowy odpowiednik złota, to Litecoin jest cyfrowym srebrem.

W poniższym tekście przedstawimy temat Litecoina, pod kątem pracy magisterskiej. Temat ten jest bardzo innowacyjny. Jeśli już pisze się o jakiś kryptowalutach, to jest to z reguły Bitcoin. Litecoin jest walutą, która jest bardziej w cieniu, a też ma duży potencjał.

Pierwszy rozdział musi być poświęcony tradycyjnie teorii. Warto w nim poruszyć historię pieniądza. Należy w tym rozdziale również opisać drogę, jaką przeszedł Bitcoin oraz kluczowe pojęcia związane z walutami cyfrowymi. Musisz tutaj przedstawić również konkretną tezę badawczą, którą potem będziesz uzasadniał. Brzmieć może ona “Dlaczego cena Litecoina dynamicznie wzrośnie w najbliższych latach”. Naturalnie musisz w tym rozdziale opisać cechy Litecoina, które wyróżniają go na tle innych kryptowalut.

Rozdział drugi jest rozdziałem badawczym. Musisz w nim pokazać konkretne czynniki, które spowodują, że wartość Litecoina w przyszłości wzrośnie. Naturalnie takimi czynnikami są przede wszystkim wzrost akceptowalności kryptowalut oraz wzrost ilości użytkowników. Oczywiście możesz podać więcej takich czynników. Jeśli już masz te czynniki, to najlepiej za pomocą metod statystycznych, zbadaj, w jakim stopniu wpływają one na wartość kryptowaluty Litecoin.

Rozdział trzeci powinien zawierać podsumowanie, wraz z najważniejszymi wnioskami. Rozdział ten nie musi być długi. Najważniejsza jest po prostu wartość merytoryczna argumentów, które przytoczysz na poparcie swojej tezy.

Temat kryptowaluty Litecoin jest z pewnością bardzo ambitny. Musisz go przedstawić swojemu promotorowi. On zdecyduje się być promotorem takiej pracy magisterskiej lub namówi Ciebie na inny temat. W ostateczności to Ty możesz zmienić promotora, na takiego, którego ten ambitny i nowatorski temat by nie przerażał.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii – kryptowaluta Litecoin. Podsumowanie.

Temat pracy magisterskiej z ekonomii, który jest na pewno bardzo interesujący to właśnie Litecoin. Nie ma chyba obecnie w ekonomii, równie fascynującej dziedziny, jak właśnie kryptowaluty. Można powiedzieć, że stanowią one odpowiedź wolnego rynku na coraz częstsze zaglądanie państwa w portfele obywateli.

Dodaj komentarz